• Thule
 • Thule
 • Thule
 • Thule
 • Thule
 • Thule
Belki Thule WingBar 960-963, 969
Belki Thule WingBar 960-963, 969

Belki Thule WingBar 960-963, 969

Kategoria: BAGA?NIKI DACHOWE
Producent: THULE
Cena: 339,00 PLN
 • WindDiffuser. Wyj?tkowo cicha dzi?ki profilowi w kszta?cie skrzyd?a oraz strukturalnej wk?adce gumowej. Belka Thule WingBar wytwarza o 90% mniejszy poziom nat??enia d?wi?ku ni? model Thule AeroBar.
 • SmartSlide. ?atwy monta? dzi?ki nowatorskiej zintegrowanej listwie z podzia?k?.
 • TrailEdge. Konstrukcja podporz?dkowana zmniejszaniu oporw powietrza i zu?ycia paliwa.
 • WingPlug. ?atwe mocowanie akcesoriw w grnym rowku T tak?e dzi?ki nowatorskiej zatyczce ko?cowej.
 • Znakomite w?a?ciwo?ci aerodynamiczne, si?a unosz?ca zmniejszona o 55% w porwnaniu z belk? Thule AeroBar (modele 860-869).
 • ?agodnie wygi?ty profil aerodynamiczny o znakomitym wygl?dzie.
 • Belka Thule WingBar spe?nia najwy?sze standardy bran?y motoryzacyjnej, ma ?adowno?? 100 kg oraz certyfikat po zaliczeniu miejskiego testu zderzeniowego ISO i certyfikat TV GS.
 • Pasuje do wszystkich rodzajw stp Thule Rapid System.
 • Wszystkie aktualnie stosowane systemy mocowania boxw dachowych Thule i wi?kszo?? akcesoriw Thule (np. uchwytw rowerowych, uchwytw do przewozu sprz?tu p?ywaj?cego, uchwytw do przewo?enia nart) mo?na przymocowa? do profilu Thule WingBar za pomoc? elementw dostarczonych w zestawie. Jednak w nielicznych przypadkach konieczne jest zastosowanie dodatkowych adapterw T dost?pnych oddzielnie.
 • Wyposa?one w rowki T genialne w swej prostocie rozwi?zanie pozwalaj?ce na szybki i wygodny monta? akcesoriw i pe?ne wykorzystanie ca?ej d?ugo?ci belki bazowej.
 • AddThis Social Bookmark Button