• Thule
  • Thule
  • Thule
  • Thule
  • Thule
  • Thule
Belki Thule SlideBar 891
Belki Thule SlideBar 891 Belki Thule SlideBar 891

Belki Thule SlideBar 891

Kategoria: BAGA?NIKI DACHOWE
Producent: THULE
Cena: 799,00 PLN

Mo?liwo?? wysuwania w dwch kierunkach (po 60 cm w ka?d? stron?) maksymalnie u?atwia umieszczanie du?ego ?adunku na dachu samochodu. Mo?liwo?? wysuwania na obie strony w celu zapobiegania zarysowaniom samochodu i brudzeniu ubrania. Mechanizm zwalniaj?cy obs?ugiwany jedn? r?k?, wyposa?ony w gumowane r?koje?ci, zapewnia najwy?szy poziom ergonomii. Maksymalne bezpiecze?stwo u?ytkownika dzi?ki zatrzaskom oraz jaskrawym, czerwonym wska?nikom po?o?enia otwartego i zamkni?tego. Najlepsze skandynawskie wzornictwo uhonorowane nagrodami Red Dot oraz If-Design. Mo?liwo?? zamkni?cia dla ochrony produktu przed u?yciem przez osoby niepowo?ane. Sprawdzony w ramach miejskiego testu zderzeniowego przy obci??eniu 90 kg zgodnie z norm? ISO. Pasuje do wszystkich rodzajw stp Thule Rapid System. Wyposa?one w rowki T genialne w swej prostocie rozwi?zanie pozwalaj?ce na szybki i wygodny monta? akcesoriw i pe?ne wykorzystanie ca?ej d?ugo?ci belki bazowej. Do akcesoriw Thule montowanych na dachu wymagany jest adapter do rowkw T. Dost?pne trzy d?ugo?ci: 127 cm (SlideBar 891), 144 cm (SlideBar 892) i 162 cm (SlideBar 893)

AddThis Social Bookmark Button